(Polski) Gięcie blach – Poznań

Proponujemy również gięcie blach Poznań według dowolnych wzorów. Wykonujemy precyzyjne i wielokrotne gięcie dzięki prasom krawędziowym sterowanym numerycznie. Możemy uzyskiwać skomplikowane kształty przy bardzo dużej powtarzalności. Wykonujemy gotowe elementy według projektu lub specyfikacji, a także przygotowujemy półfabrykaty do dalszej obróbki.

Proces gięcia blach

Gięcie blach jest plastyczną obróbką metalu, wymagającą specjalistycznej wiedzy oraz odpowiedniego parku maszynowego. Wraz z rozwojem technologii dysponujemy coraz większymi możliwościami w tym zakresie. Korzystamy z pras krawędziowych sterowanych numerycznie, które pozwalają na kształtowanie elementów z blach stalowych i aluminiowych.

Proces gięcia blach nie może zmieniać pierwotnych właściwości fizycznych i chemicznych materiału. Odkształcenie metalowego arkusza wymaga użycia sił zewnętrznych i odpowiednim natężeniu i przyłożeniu. Jest to tak zwany moment zginający. Cały przebieg procesu gięcia uzależniony jest od rodzaju materiału, jego grubości oraz stopu oraz złożoności elementu, który chce otrzymać klient. Elementy poddawane obróbce przechodzą także cięcie laserem na określone wymiary.

Automatyzacja procesu gięcia umożliwia nadanie skomplikowanych kształtów oraz pozwala na optymalizację zużycia materiału, co przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji. Ważną zaletą jest również duża trwałość wykonanych elementów i zminimalizowanie problemu związanego z brakiem trwałości na łączeniach i spawach. Cała część wykonana jest bowiem z jednego arkusza blachy, co eliminuje newralgiczne punkty narażone na uszkodzenia mechaniczne i zmniejszoną wytrzymałość.

Gięcie z użyciem prasy krawędziowej CNC

Do realizacji usług gięcia blach wykorzystujemy prasy krawędziowe, pozwalające na niezwykle precyzyjną obróbkę. Umożliwiają gięcie blach w różnych kierunkach, z dużą powtarzalnością i precyzyjnością cykli. Prasy krawędziowe CNC pozwalają na uzyskanie najlepszych efektów i optymalizację czasu produkcji.