Spawanie stali – Poznań

Firma Dobek-Tech oferuje swoim Klientom spawanie stali i metali nieżelaznych. Wykonujemy połączenia najwyższej jakości, o dużej wytrzymałości i bez niezgodności. Podejmujemy się łączenia metali przy użyciu wszystkich rodzajów spoin. Spawamy detale i duże konstrukcje. Wykorzystujemy metodę MIG/MAG, TIG z możliwością spawania plazmowego oraz spawanie laserowe. Jesteśmy w stanie również łączyć blachy za pomocą zgrzewania.

Spawanie MIG/MAG i TIG

Proponujemy naszym Klientom spawanie MIG/MAG i TIG. Metody oparte na energii łuku elektrycznego w osłonie gazowej pozwalają na uzyskiwanie dobrych rezultatów w krótkim czasie. Dzięki wyborowi metody odpowiedniej dla danego materiału i oczekiwanego charakteru spoiny możemy zagwarantować bardzo dobre wykonanie połączeń.

Spawanie plazmowe i laserowe

Spawanie plazmowe i laserowe pozwala na wysoką efektywność, dużą precyzję i uzyskiwanie spoin o niewielkiej szerokości. Dzięki temu, metody te znakomicie sprawdzają się przy detalach wymagających dużej dokładności. Spawanie plazmowe i laserowe może być wykorzystywane dla szerokiej gamy materiałów. Poza różnymi gatunkami stali można ich używać także do spawania m.in. tytanu, jak również magnezu i niklu oraz rozmaitych ich stopów.

Zgrzewanie metali

Dobek-Tech realizuje także zlecenia związane ze zgrzewaniem metali. Zgrzewanie punktowe pozwala na łączenie elementów wykonanych z blachy, dzięki dociśnięciu części do siebie dwoma elektrodami i podgrzaniu wskutek przepływu prądu. Zgrzewanie jest szybką i efektywną metodą pozwalającą na łatwe łączenie blach czy też profili metalowych. Dobrze sprawdza się przy konstrukcjach metalowych o stosunkowo cienkich ścianach.

Spawanie stali nierdzewnej

W naszej ofercie znajduje się również spawanie stali nierdzewnych o różnych parametrach. Różne gatunki stali nierdzewnej mają odmienną spawalność, a część z nich nie może być łączona przy wykorzystaniu metod spawalniczych. Nasza firma podejmuje się spawania stali ferrytycznych, austenitycznych oraz martenzytycznych, których skład zapewnia odpowiedni stopień spawalności.
Stale nierdzewne mogą być łączone metodą MIG, w osłonie argonu z niewielkim dodatkiem tlenu lub dwutlenku węgla. Można je również spawać metodą TIG, w osłonie argonu lub helu, co umożliwia stosunkowo szybkie i precyzyjne spawanie stali o bardzo różnych grubościach. Nierdzewka może być także spawana przy użyciu plazmy. Ten rodzaj obróbki jest analogiczny do spawania TIG, choć przebiega w znacznie wyższej temperaturze. Spawanie plazmowe sprawdza się szczególnie przy blachach bardzo cienkich czy też rurach. Przy spawaniu stali nierdzewnej można również korzystać ze spawania laserowego.

Spawanie aluminium

Dobek-Tech zajmuje się ponadto spawaniem aluminium i jego stopów. Aluminium jest metalem o dużej spawalności i może być łączone metoda MIG lub TIG. W przypadku stopów spawalność jest uwarunkowana ich składem. W przypadku spawania czystego aluminium zwykle używa się osłony argonu i helu.

Zalety spawania MIG/MAG i TIG

Wykonujemy spawanie stali Poznań metodą MIG/MAG i TIG. Podczas używania tych technik wytwarzany jest łuk elektryczny. Za pomocą spawania TIG możemy uzyskać spoinę o wysokiej jakości oraz czystości, dlatego idealnie nadaje się do łączenia stali nierdzewnej, aluminium oraz stopów aluminium. Zaletą wykorzystania metody spawania stali TIG jest dobra jakość połączeń elementów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu wydajności spawania oraz bardzo duża kontrola nad precyzją całego procesu. Metodą TIG możemy łączyć elementy o różnej grubości: od poniżej 1 mm do 10 mm.

Natomiast spawanie stali metodą MIG/MAG stosujemy głównie przy pracach montażowych i technologicznych, łącząc ze sobą różne materiały przy zastosowaniu odpowiednich elektrod i gazów osłonowych. Zaletą tej metody jest wysoka wydajność spawania oraz dobra jakość spoiny i możliwość pracy w różnych płaszczyznach.