Zadaszenie wejścia i balustrady w budynku biurowym firmy FEROCO

freoco02
freoco01
freoco03
freoco04
freoco05
freoco06
freoco08
freoco07
freoco09