Spawanie stali krok po kroku

Spawanie


wykonywać w pełni komfortowo, konieczne jest zapewnienie wyraźnego oświetlenia i pełnej swobody poruszania się. Reszta zależy od tego, jaką metodę spawania przyjmuje się dla danego materiału. Znając ją, można odpowiednio przygotować stanowisko do pracy. Może się okazać, że aby rozpocząć spawanie, konieczne będzie także usunięcie zgorzeliny spawalniczej.

 

Spawanie techniką TIG

Zaletą tej metody jest fakt, że można ją stosować w różnych pozycjach. Przed przystąpieniem do spawania metodą TIG należy dobrać wszystkie parametry konieczne do odpowiedniego przeprowadzenia pracy. Są to m.in.: rodzaj, biegunowość i natężenie prądu, rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego, rodzaj i wymiar materiału dodatkowego czy prędkość spawania. Samo działanie rozpoczyna się od wytworzenia łuku elektrycznego za pomocą układu jonizatora lub elektrody wolframowej. Jednocześnie należy ręcznie podsuwać materiał spajający, czyli przysuwać do płynnej stali pręt. To praca wymagająca wprawy i pewnego chwytu.

 

Spawanie techniką MIG/MAG

Spawanie stali metodą MIG/MAG wymaga działań podobnych jak w przypadku techniki TIG. Również rozpocząć należy od ustawienia parametrów, choć tu dostosować trzeba także inne aspekty, jak choćby prędkość podawania drutu czy długość jego wysunięcia. W tym przypadku ważna jest koncentracja i zachowanie jednostajności ruchu. Zajarzenie łuku elektrycznego następuje po wciśnięciu przycisku. Praca wymaga przesuwania uchwytu spawalniczego w równomiernym tempie i przy niezmienionej pozycji wzdłuż miejsca spajania stali. Spawacz nie musi zajmować się podawaniem pręta do jeziorka spawalniczego, ponieważ migomat robi to za niego automatycznie.